1 Kristendom og kirkebyggeri 2 Domkirken og dens byggematerialer 3 Reformationen 4A Den universelle Kirke 4B Den nationale Kirke 5A Det særlige præstedømme 5B Det almindelige præstedømme 6A Mange kirker og klostre 6B Få kirker, ny struktur 7A Middelalderbiskoppens dragt 7B Præstekjole og pibekrave 8A De svages beskytter 8B Sygdoms- og fattighjælp 9A Kirkens skatte 9B Ordet helliger huset 10A Kirkens mange altre 10B Ét alter til Kristus 11A Bibelen på latin 11B Bibelen på dansk 12A Messen 12B Gudstjenesten 13A Sangen i kirken 13B Alle synger