Den første kirke på dette sted blev bygget i 850’erne af missionæren Ansgar. Den var bygget af træ.

Biskop Thure (†1134) byggede den første domkirke i sten. Sten findes ikke naturligt på de sandede jorder omkring Ribe, så byggematerialerne måtte hentes langvejs fra.

Der er ingen synlige rester af Thures kirke i dag, men udgravninger omkring Domkirken har fremdraget bygningssten af fornem kalksten fra Tournai i Belgien og tufsten fra Andernach ved Rhinen. I lagene fra den første stenkirkes tid er også fundet kampesten og frådsten.

De fundne materialer viser, at der har været tale om et enestående byggeri, sandsynligvis en mindre treskibet basilika.

Få årtier efter færdiggørelsen af biskop Thures stenkirke begyndte opførelsen af en ny og langt større domkirke, den nuværende. Arkitekturen var inspireret af samtidige byggerier ved Rhinen.

Først blev utallige kampesten slæbt til byen for at indgå i den nye kirkes fundamenter og sokkel.

Sandsten og tufsten blev sejlet til Ribe og brugt i kirkens murværk.
Ved midten af 1100-tallet var man begyndt at fremstille byggesten af tegl, og det nye materiale fandt også anvendelse i Domkirken.

Kirkebyggeriet stod på i omkring 75 år. De væsentligste dele af bygningen er stadig bevaret, mens næsten alt det rige inventar er forsvundet.